Huzur Evinde Yara Bakımı

Huzur Evinde Yara Bakımı
Huzur Evinde Yara Bakımı

Yaşlı bakım hastanın genel bakım ve tedavisidir.

Yara, derinin bütünlüğünün çeşitli nedenlerle bozulması olarak tanımlanır. Diyabetik ayak yarası, ameliyat sonrası yara ya da dikiş yeri yarası, bası yarası, düşmelere bağlı yaralar gibi birçok yara tipi bulunmaktadır. Yara bakımı, yaranın oluş nedenine göre değişmekte, uygun ürünler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bakım evi gibi uygun ortamda uygun malzemeler kullanılmadığında, bölgede ölü doku birikimi, skar dokusu, kelloid denen oluşumlarla anormal iyileşme gerçekleşir.

Huzur evi ortamında, Yara bakımında esas amacın doku kaybını önleyerek, dokunun tekrar canlanmasını sağlamak ve fizyolojik iyileşmeye en yakın formu yakalamak, enfeksiyon riskini önlemektir.

Bakım evi amacı, günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek, aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet ayrıca; huzur evi ortamında bakımı devam eden; ancak yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyenler için gereklidir.
 

Yarada iyileşmenin biyokimyasal yapıtaşları bir araya geldikten sonra fibroblastlar çoğalmaya ve yerleşmeye başlarlar. Fibroblastların ana görevi kollajen sentezidir. Kollajen içeriği arttıkça yara yerinin direnci de artar. Dikişler, lokalizasyonlarına göre 3-14. günler arasında alınmalıdır. Bununla beraber yaranın kollajen içeriği ve gerilme direnci takip eden haftalar içinde artış gösterir; yara içi kollajen dönüşümü ise süresiz olarak devam eder. Yara iyileşmesinin bu ikinci safhasına “Fibroblastik evre” veya “Kollajen evresi” adı verilir.


Yaşlı bakım evimizde yara tedavisi hastanın genel durumuna bağlı Doğru tedavinin yöntemi seçilmesi ile yaradaki dinamik değişiklikler dikkate alınarak yapılır. Hastane sonrası bakım oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir süreç.


Deri bakımı ve koruması

Yara temizliği

Yara debridmanı

Optimum yara iyileşme ortamı yaratma

Yara hidrat asyönü

Eksuda emilimi ve yönetimi

Nemli yara ortamı sağlama

Katkıda bulunacak faktörleri azaltma

Yara tedavileri aynı zamanda şunlara da katkı sağlar:

Yeni oluşan dokunun zarar görmeden yara örtüsünün atravmatik olarak çıkarılması