Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Hastalığı
Alzheimer Hastalığı

Alzheimer hastalığı nedir? Tedavisi nasıl olur? Alzheimer hastalarının kullandığı ilaçlar.

Alzheimer hastalığı şöyle tanımlanabilir beynin öncelik olarak hafıza kaybı yaşaması ve tüm bilişsel fonksiyonlarında ileri derecede kayba neden olan bir karakterize hastalığıdır. Bu hastalık halk arasında bunama olarak bilinmektedir. Yani hafıza, lisan, aritmetik, karar verme yetkisi, dikkat ve diğer bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayıp anlamına gelmektedir. Ülkemizde bu Alzheimer hastalığına yakalanan kişi sayısı 250 bin civarında olduğu bilinmektedir ve bu sayının yaşlı nüfusunun artmasıyla hastalığında artacağı ön görülmektedir.

Alzheimer hastalığında çok belirgin bir şekilde yeni bilgileri öğrenme konusunda sıkıntı olduğu gözlemlenmektedir. Bu hastalık asla bir ruh hastalığı değildir böyle bir hastalık olarak görülmemesi gerekmektedir. Sadece hastalığın seyri sürece psikolog bulguları eklenir bu nedenden dolayı bir psikiyatri hastaları ile bazı benzerlikleri olabilir.

Alzheimer Haslarında Şu Bozukluklar Gözlemlenmektedir;

Hafıza sorunları
Düşünme ve nedenselleştirme zorluğu
Karar vermede güçlük çekme
Kelime bulmada güçlük çekinmesi
Aritmetik işlemlerde güçlük çekinmesi
Kişilik ve davranış değişikliği
Bireyin kaybolma gibi sorunların ortaya çıkması
Eskiden kolaylık’la yaptığı işlemleri hastalık zamanında güçlükle yapması Alzheimer Hastalığı sürecinde belirli bir evreden geçmektedir:

İlk dönemlerde hafif  unutkanlık, yorgunluk, kelimeleri hatırlayamaması, yeni şeyleri
öğrenememesi, soysal davranışlarda karar vermede güçlük çekmesi.

Biraz daha iler ki dönemlerde günlük yaşamını etkileyecek gün içerisinde yaptığı aktiviteleri belirgin düzeyde etkileyecek problemler çıkması. ( Kaybolma, motor yetilerde bozulma, huzursuzluk, agresyon, sosyal ilişkilerde bozulma ve paranoya vardır.)
Hastalık son demine geldiğinde ise birey bakıma muhtaç hale gelmektedir. Bununda yanında fiziksel bozukluklarda meydana gelmektedir.

Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Şu İlaçlar Kullanılır;

1 – Kolinesteraz İnhibitörleri

Donepizil HCI
Rivastigmine tartarat
Galantamine
 

2 – NMDA reseptör agonisti

Memantine
Gingko biloba, Piracetam, Vitaminler, Anti Deprasanlar, Antipsikotikler
Alzheimer Hastalığı elbet de sadece bireyi değil yakınındaki kişileri de psikolojik olarak etkilemektedir. Hasta yakınları çoğunlukla evde bakımı tercih ediyorlar. Ve buda hasta yakınlarında şu durumlara yol açabiliyor hastaya bakmak için çalışma saatlerini azaltıyor veya işlerinden ayırılıp bakımları evde devam ediyorlar. Bunun yerine bakım evlerine hastayı bırakmanız hem sizin için hem de hasta için daha faydalı olacaktır. Derman huzur evi bu konuda sizlere gerekli yardımları en güvenilir ve kaliteli bir şekilde sağlayacaktır.